Szczebrzeska 21
22-400 Zamość

Tel. 84 638 60 61

Gazetka promocyjna

Katalog paczkowy

PACZKA - 20zł
PACZKA - 25zł
PACZKA - 30zł
PACZKA - 35zł
PACZKA - 40zł
PACZKA - 45zł
PACZKA - 50zł
P
ACZKA - 60zł
WSZYSTKIE SŁODYCZE Z OFERTY W FORMACIE pdf

Osoba do kontaktu:

Tomasz Mazurek
tel. 84 638 60 61